• coin
    • share
    • quality
    • mail

Épületgépészet nélkül működtetni egy létesítményt már elképzelhetetlen, mivel számos olyan feladatot lát el, amelyek a civilizált társadalomban nélkülözhetetlenek. Az épületgépészettel biztosítanunk kell a létesítményben tartózkodók számára a komfortérzetet, a megfelelő minőségű és hőmérsékletű levegőt, az ivóvizet és a szennyvíz elvezetését. A korlátok nélküli energiahordozó kitermelés és az egyre növekvő fogyasztói árak az energia forrásaink hatékony felhasználására ösztönöz bennünket.

Számos mód van az energiafelhasználás optimalizálására. Nagyon fontos szempont az, hogy a vételezett energiának minél jobb teljesítménytényezője legyen. Az épületvillamosság egyik kulcsfontosságú témaköre, pl.: a villamos energia betáplálás. Ahhoz, hogy megfelelő betáplálást válasszunk, illetve újratervezzük a meglévőt egy épület számára, több szempontot - mint megbízhatóság, rugalmasság, karbantarthatóság, teljesítőképesség, átalakíthatóság (bővíthetőség), meglévő infrastruktúrához való illeszthetőség - is meg kell megvizsgálnunk.

Az energiagazdálkodás elsődleges célja a felhasználás optimalizálása, csökkentése. Ennek elérése érdekében sok lehetőség kínálkozik, de az energetikai „gyenge pontok felderítésében és az elért eredmények értékelésében igen nagy szerephez jutnak az energetikai mérőberendezések és az energetikai mérőrendszerek. Egy intézmény szempontjából pedig igazán átfogó és jól értékelhető eredményt csak egy integrált, minden felhasznált energia nemet magába foglaló mérőrendszer hozhat. Egy ilyen rendszer képes az energiafogyasztások lokális méréseit összefogva pontos információt adni az egyes területek, létesítmények, üzemek, részegységek energiafelhasználásáról, rávilágítani a pazarló területekre, megvalósítani a vállalaton belüli gyors és átlátható energia elszámolást.

A legfontosabb szabványok módszertana mérvadó számunkra:

- MSZ EN 16247, ami az energiaauditok lebonyolítását szabályozza,

- MSZ EN 15232, szabvány meghatározza az épületautomatizálási és épületgépészeti rendszer azon elemeit, melyek hatással vannak az épületek energiahatékonyságára,

- MSZ EN ISO 50001 (Energia Irányítási Rendszer) minőségbiztosítási szabvány, amely az energiateljesítmény javítását tűzi ki célul a hatékonyság, a felhasználás és a fogyasztás oldaláról is megvizsgálva.

Mindezen szabványok által kijelölt munkafolyamatok egyszerűbbé és hatékonyabbá tétele érdekében, fejlesztjük saját szoftverünket mely segítségével adatbázisban rögzítjük a vállalat energiafelhasználására befolyással bíró tényezők, eszközök, folyamatok egyedi paramétereit. Az összegyűjtött adatok alapján készítjük el testreszabott mérési tervet.

Irányelvünk: A kényelmet és biztonságot össze lehet egyeztetni az energiatakarékossággal.

 



 

Üzleti filozófiánk

Minőség:

A minőség nem más, mint a szolgáltatás, illetve termék azon tulajdonsága, illetve jellegzetessége, hogy milyen mértékben felel meg a megrendelõ, a felhasználó deklarált vagy feltételezett elvárásainak.

Minőség = a Vevők (és saját magunk) igényeinek való megfelelés

A minőség örömszerzést jelent a Vevő számára, nem csupán a bosszúság megelőzését.

Hatékonyság:

Meghatározott cél elérése a lehető legkisebb ráfordítással VAGY adott ráfordítással a lehető legjobb eredmény elérése.
Az adott eszközökkel a lehető legnagyobb jövedelem elérése, vagy adott jövedelemlétrehozása a lehető legkisebb eszközráfordítással.
Az ember által létrehozott érték és a felhasznált természeti tőke hányadosa.

A Pareto-elv:

Más néven a 80–20 szabály kimondja, hogy számos jelenség esetén a következmények 80%-a az okok mindössze 20%-ára vezethető vissza. 

Kövess a Google Plus-on!

Klikkeljen a Követés gombra, hogy elsőként értesüljön szakcikkeinkről és exkluzív tartalmainkról!